Tag: Singha Rewards Big Campaign 2019

สิงห์ คอร์เปอเรชั่น มอบรางวัลใหญ่ให้ผู้โชคดีที่เป็นสมาชิกของ Singha Rewards ในกิจกรรม “Singha Rewards Big Campaign 2019...

คุณธิติพร  ธรรมาภิมุขกุล (กลาง) ผู้อำนวยการกลุ่มการตลาด ธุรกิจนอนแอลกอฮอลล์ บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด มอบรางวัลใหญ่ให้ผู้โชคดีที่เป็นสมาชิกของ Singha Rewards ในกิจกรรม “Singha Rewards Big Campaign 2019 ยิ่งดื่ม ยิ่งใช่ ยิ่งได้รางวัล” ที่สะสมคะแนน(Ponit)จากการกรอกรหัสหรือถ่ายรูปรหัสใต้ฝาน้ำดื่มสิงห์และน้ำแร่เพอร์ร่า ผ่าน Line...
- Advertorial -