Tag: Siamhop

MBK Center บริการรถรับ-ส่งฟรี ให้ความสะดวกแก่ผู้ร่วมชมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” [PR]

เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ศูนย์การค้าในเครือเอ็ม บี เค กรุ๊ป จับมือผู้ให้บริการรถทัวร์ Siamhop อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนทั่วไป รวมถึงลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการในศูนย์การค้าทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ในการเดินทางเข้าชมความวิจิตรตระการตาของงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ณ พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า ด้วยบริการรถรับ – ส่งฟรีจากศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์...
- Advertorial -