Tag: Shorashim Group

Roots : เสื้อผ้าเก่าออนไลน์ แลกอาหารกลางวันผู้ยากไร้

 ในประเทศอิสราเอล (Israel)มีคนเร่ร่อนและผู้สูงอายุจำนวนมากมายที่ยากจนไม่มีอาหารประทังชีวิต  ขณะที่อีกฝั่งวัยรุ่นก็สนุกกับชีวิตโดยไม่สนใจปัญหาเหล่านั้นของคนเร่ร่อนหรือผู้สูงอายุอยู่แล้ว  Shorashim Group องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร มีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆ  จึงต้องการทำให้วัยุร่นได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือหรือแก้ปัญหา  จึงเกิดโปรเจ็ค Roots ขึ้น Roots  เป็นร้านค้าแฟชั่นออนไลน์  ที่นำเอาเสื้อผ้ามือสองมาทำให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น  โดยให้ดาราคนดังของอิสราเอลมาร่วมใส่และเป็นพรีเซนเตอร์  นอกจากนี้บรรดาบล๊อกเกอร์และสื่อต่างๆก็ช่วยเหลือในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมครั้งนี้ด้วย  หลังจากเปิดตัวไม่ถึงสัปดาห์คอลเล็คชั่น 2013 ก็ขายหมดอย่างรวดเร็ว  ทุกๆรายได้จะกลับเข้าไปสู่  Shorashim  และนำไปซื้ออาหารให้แก่ผู้ยากไร้และผู้สูงอายุกว่า 1,400 มื้อ และโปรดติดตามคอลเล็คชั่นใหม่ของปี 2014ผลงานโดย...