Tag: Serving of Chicken Soup for the Soul

เปิดตำนาน “ประกาศิต – สาวิตรี” ตัวจริง

  ตอนนี้ทุกคนต่างรู้จัก ประกาศิต  ทหารหนุ่มสุดหล่อ และ สาวิตรี สาวงามสง่าฝีปากแดง ที่คงติดตาตรึงใจใครหลายๆคนอยู่ไม่น้อย  ซึ่งเป็นผลงานของธนาคารกสิกรไทย ในเรื่อง  The Heart of Truth  ที่จะต้องการถ่ายทอด ความจริงใจ ของธนาคารฯที่มีต่อลูกค้า ไม่ว่าลูกค้าจะเป็นลูกค้าชั้นดีชั้นเยี่ยม หรือ ลูกค้าธรรมดา    ผลตอบรับจากผู้คนค่อนข้างดี  มีคนพูดถึงต่างๆนานา เช่น  ประกาศิต หล่อมาก...
- Advertorial -