Tag: School Total Management Solutions

“จับจ่าย For School” อีกหนึ่งแรงร่วมปฏิรูปการศึกษาไทย พร้อม “ทวงคืนครูให้นักเรียน”

รู้หรือไม่?! ปัจจุบันเวลามากกว่า 42% ของคุณครูแต่ละคนหมดไปกับการทำงานเอกสารต่างๆ โดยเฉพาะเอกสารบางอย่างต้องทำซ้ำๆ เดิมๆ ทุกวัน หรือทำซ้ำกันหลายๆ ชุด เพื่อส่งให้ทั้งผู้ปกครองทราบ ส่งให้ทางผู้บริหารโรงเรียน รวมไปถึงส่งให้ต้นสังกัดอย่างกระทรวงศึกษาธิการ   สิ่งที่เกิดขึ้นทำให้คุณครูบางท่านไม่มีเวลาให้กับนักเรียน หรือไม่สามารถโฟกัสในสิ่งที่เป็น Core ของอาชีพ “ครู” ได้อย่างเต็มที่ ถึงเวลาคืนคุณครูให้นักเรียน ไม่เพียงแค่งานเอกสารที่คุณครูแต่ละคนต้องรับผิดชอบ แต่ในการบริหารโรงเรียนแต่ละแห่งนั้น ยังมีปัญหาจุกๆ จิกๆ หลายอย่างที่ต้องพบ เพราะทางโรงเรียนต้องดูแลนักเรียนเกือบทุกเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียนการสอน...
- Advertorial - BANGKOK BANG SME
ADFEST 2020

LATEST POST

MOST POPULAR