Tag: SCG Green Choice

“SCG Green Choice” จะดีแค่ไหนเมื่อการสร้างบ้านทั้งหลัง สามารถช่วยโลกทั้งใบได้! [PR]

ปัญหาโลกร้อนเป็นปัญหาใหญ่ที่คนทั้งโลกควรตระหนักและช่วยกันแก้ไข ซึ่งที่ผ่านมาเราจะเห็นได้ว่ามีการเคลื่อนไหวกับเรื่องนี้กันอยู่มากทั่วโลก ในไทยเองก็มีการใส่ใจเรื่องลดการใช้ถุงพลาสติก หรือให้ความสำคัญกับการใช้ซ้ำเพื่อลดขยะกันเป็นวงกว้างแต่หลายคนอาจจะไม่รู้ว่าการสร้างบ้านก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยโลกได้เหมือนกัน!“SCG Green Choice” นวัตกรรมเพื่อโลกที่ดีขึ้นSCG Green Choice ฉลากสินค้าเพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี คือหัวใจของสินค้าและโซลูชันด้านการอยู่อาศัยที่พัฒนามาเพื่อโลกที่ดีขึ้น โดยให้ความสำคัญในเรื่องความแข็งแรง อายุการใช้งานที่ยาวนาน คุ้มค่า แต่ยังคงความสวยงาม และที่สำคัญที่สุดคือต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อีกทั้งต้องช่วยประหยัดทรัพยากรธรรมชาติสินค้าของ SCG ที่ติดฉลาก SCG Green Choice เพื่อให้ผู้บริโภคได้มั่นใจว่าสินค้าที่กำลังจะเลือกไปนั้นจะสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยโลกนี้ได้ ด้วย...

“เอสซีจี” นำแนวคิดพัฒนาอย่างยั่งยืน และนำศักยภาพด้านเทคโนโลยี มาขับเคลื่อนนวัตกรรมสีเขียว เพื่อตอบความต้องการด้านที่อยู่อาศัยที่เปลี่ยนไป [PR]

“เอสซีจี” ผู้นำธุรกิจอย่างยั่งยืนในอาเซียน โดยธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนธุรกิจภายใต้กรอบ ‘การพัฒนาอย่างยั่งยืน’ (Sustainable Development) นำศักยภาพด้านเทคโนโลยีมาพัฒนานวัตกรรมสีเขียว ชูนวัตกรรมวัสดุก่อสร้าง โซลูชัน และบริการที่ตอบโจทย์การสร้างบ้านได้ทั้งหลัง ตลอดจนตอบความต้องการด้านที่อยู่อาศัยของผู้บริโภคยุค New Normal ที่หันมาใส่ใจ และเลือกใช้สินค้าที่รักษ์โลก และประหยัดพลังงานกันมากขึ้น ขณะเดียวกันยังเป็นรายแรกและรายเดียวในแวดวงวัสดุก่อสร้างไทยที่ออกฉลากรับรองสินค้า และบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแบบรับรองตนเอง (Self-Declared) ซึ่งถือเป็นตัวช่วยสำคัญสำหรับผู้บริโภคในการเลือกซื้อวัสดุก่อสร้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยเมื่อเร็วๆ นี้ ได้ประกาศเปลี่ยนชื่อฉลากจาก...
- Advertorial -