Tag: SCB CIO Office

SCB Investment Center ศูนย์บริหารความมั่งคั่ง ตอบทุกโจทย์นักลงทุนยุคใหม่

ในยุคดิจิตอล เมื่อการทำธุรกรรมหรือการบริหารการเงินต่างๆ เริ่มทำได้ง่ายและสะดวกขึ้น และการรับข้อมูลข่าวสารที่เข้าถึงได้ง่ายขึ้น หลายๆ คนจึงเริ่มให้ความสำคัญกับการลงทุนในรูปแบบต่างๆ มากขึ้น ทั้งการลงทุนในกองทุน หุ้น, ประกันชีวิต ,หรือลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ แต่ยังมีคนอีกเป็นจำนวนมากที่ยังไม่กล้านำเงินเก็บมาลงทุน  อาจเพราะกลัวความเสี่ยง  หรือไม่รู้ว่าจะเรื่มต้นยังไง หรือไม่แน่ใจในความถูกต้องของแหล่งข้อมูล ทำให้เสียโอกาสการลงทุนไปอย่างน่าเสียดาย ธนาคารไทยพาณิชย์เล็งเห็นถึงการเปิดโอกาสในการลงทุนดังกล่าว  จึงได้จัดตั้ง SCB Investment Center หรือศูนย์บริหารความมั่งคั่งแบบครบวงจร เป็นศูนย์รวมความรู้ทุกเรื่องการลงทุน  เพื่อตอบทุกโจทย์ความต้องการในการบริหารสินทรัพย์  โดยผสานเทคโนโลยีที่ทันสมัยกับความรู้จากผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้บริการคำปรึกษาและแนะนำเพื่อประโยชน์สูงสุดในการบริหารความมั่งคั่งให้กับสมาชิกวันนี้...