Tag: SC Family Kids Camp

เอสซีฯ จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ SC KIDS JOURNEY INTO THE JUNGLE [PR]

บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยคุณสุดารัตน์ หัวหน้าสายงานบริหารลูกค้าและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ SC KIDS JOURNEY INTO THE JUNGLE ชวนครอบครัว SC FAMILY ร่วมสร้างประสบการณ์ท่ามกลางธรรมชาติ ด้วยการ เรียนรู้ความสำคัญของป่าไม้ ทำฝายชะลอน้ำ และ หว่านเมล็ดพันธุ์บนเขาเพื่อช่วยอนุรักษ์ป่า...

เอสซี แอสเสท ส่งเสริมสัมพันธ์ครอบครัวจัด SC FAMILY KIDS CAMP เพื่อร่วมแบ่งปันสังคม [PR]

บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยคุณสุดารัตน์ เจริญเกตุมงคล ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์  จัดกิจกรรม “SC FAMILY KIDS CAMP ตอน Be the Hero” รวมพลังซุปเปอร์ฮีโร่ตัวจิ๋วจากครอบครัว SC FAMILY มาร่วมทำความดี ฝึกจิตอาสา เรียนรู้การแบ่งปัน กับกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวัน...
- Advertorial -