Tag: Roche

งาน Thailand EEPO 2020 ผลักดันระบบสาธารณสุขไทยสู่ยุคดิจิตอล ตั้งเป้าขับเคลื่อนความก้าวหน้าทางการแพทย์ เพื่อการรักษาผู้ป่วยอย่างครบวงจร [PR]

ปัจจุบันความก้าวหน้าทางการแพทย์และระบบสาธารณสุขของประเทศไทยได้พัฒนาไปอย่างมากเมื่อเทียบกับในอดีต เนื่องจากเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์ใหม่ ๆ ที่เกิดจากความร่วมมือกันระหว่างองค์กรที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการผลักดันแนวทางการรักษาผู้ป่วยให้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น เพื่อยกระดับมาตรฐานการดูแลรักษาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้ป่วย ด้วยการตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงเกิดการจัดงาน Thailand EEPO 2020 (Experience Exchange with Patient Organization) โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกลุ่มผู้ป่วย ภายใต้หัวข้อ “พลังแห่งข้อมูล และการก้าวเข้าสู่ยุคดิจิตอลของระบบดูแลสุขภาพ” (Power of Data & Digitization...

ทางเลือกการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งตามแบบฉบับการแพทย์วิถีใหม่ มุ่งลดความวิตกกังวลในยุค COVID-19 [PR]

ท่ามกลางความไม่แน่นอนของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ที่เกิดขึ้นทั่วโลก การปรับตัวให้ทันท่วงทีของผู้คน ธุรกิจ และอุตสาหกรรมเข้ามามีบทบาทสำคัญในการดำรงชีวิตและความอยู่รอดปลอดภัย โดยเฉพาะในแวดวงอุตสาหกรรมการแพทย์ หนึ่งในการปรับตัวทางด้านวิทยาการทางการแพทย์ที่เกิดขึ้นในเมืองไทย คือ การรักษาโรคมะเร็งด้วยยาชนิดฉีดเข้าใต้ผิวหนัง ซึ่งถือเป็นการแพทย์วิถีใหม่ที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ป่วยโรคมะเร็งที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย ทั้งการลดช่วงเวลาที่อยู่ในโรงพยาบาล เพื่อช่วยลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และบรรเทาความกังวลให้แก่ผู้ป่วยและผู้ดูแลที่ต้องมาโรงพยาบาล“การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลโดยตรงถึงบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องทำงานหนักขึ้น แนวปฏิบัติสำหรับการแพทย์วิถีใหม่ที่เราควรนำมาใช้มี 3 ประเด็น คือ 1. การจัดลำดับความเร่งด่วนในการรักษาหรือต้องมาพบแพทย์ เพื่อลดจำนวนครั้งที่ต้องมาโรงพยาบาล 2. การปรับวิธีการให้ยาให้สะดวกทั้งแพทย์และพยาบาลเพื่อลดเวลาที่ต้องอยู่ในโรงพยาบาลให้น้อยที่สุด...

เตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับเฮลต์แคร์ในอนาคตของเอเชีย : ส่องอนาคตทิศทางการดูแลสุขภาพ [PR]

Dr. Jozica Habijanic (ดร.โจซิกา ฮาไบจานิก) ผู้จัดการประจำประเทศของโรช ไดแอกโนสติกส์ ฟิลิปปินส์ การขยายตัวของจำนวนประชากรสูงวัยร่วมกับความแพร่หลายของโรคไม่ติดต่อ (non-communicable diseases) เป็นปัจจัยที่ทำให้การจัดสรรทรัพยากรด้านการดูแลสุขภาพเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้นนั้นเป็นเรื่องท้าทายอย่างต่อเนื่องในทศวรรษหน้า คนเอเชียจะป่วยเป็นโรคเรื้อรังต่าง ๆ มากขึ้น อาทิ โรคมะเร็ง โรคหัวใจและหลอดเลือด รวมไปถึงโรคเบาหวาน ซึ่งสิ่งนี้ส่งผลให้ระบบการดูแลสุขภาพทั่วทั้งเอเชียแปซิฟิกนั้นต้องสั่นคลอน เป็นที่คาดการณ์ว่า จะมีผู้ป่วยด้วยโรคเบาหวานในเอเชียเป็นจำนวนสูงถึง 350 ล้านคนภายในปี 2040...

โรชมอบโอกาสให้น้องเดินได้อีกครั้ง เพื่อเด็กด้อยโอกาสที่ป่วยโรคข้ออักเสบ [PR]

บริษัท โรช ไทยแลนด์ จำกัด และบริษัท โรช ไดแอกโนสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมระดมทุนประจำปี  ‘‘โรช ชิลเดรนส์ วอลค์ - Roche Children’s Walk’’ ครั้งที่ 15  ภายใต้แนวคิด Let’s go!  ที่มุ่งหวังจะนำพาเด็กก้าวเดินไปสู่อนาคตข้างหน้าร่วมกัน ในปีนี้...

บริษัทโรชและพนักงานร่วมกันเดินหน้าระดมทุนประจำปี มอบแก่เด็กด้อยโอกาส เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของน้อง ๆ ให้มี “วันพรุ่งนี้” ที่ดีกว่า [PR]

บริษัท โรช ไดแอกโนสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท โรช ไทยแลนด์ จำกัด ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อสังคมประจำปี ‘โรช ชิลเดรนส์ วอลค์ - Roche Children’s Walk’ ซึ่งจัดมาต่อเนื่องเป็นปีที่ 14  เพื่อมอบเงินบริจาคจากการระดมทุนจากพนักงานและบริษัทรวม 940,000 บาท เพื่อเด็ก   ในประเทศมาลาวีและไทย...

100 อันดับ บริษัทคนอยากเข้ามาำกที่สุด 2012

  LinkedIn เว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ด้านการหางาน  เผยการจัดอันดับ Most InDemand Employers 2012  หรือ บริษัทที่มีคนต้องการทำงานมากทีี่สุด 2012  ทั้งหมด 100 บริษัท  ซึ่งข้อมูลได้มาจากกิจกรรมกว่า 1 พันล้านครั้งที่เกิดขึ้นใน LinkedIn ซึ่งมีสมาชิกกว่า 175 ล้านราย   ผลสำรวจ Google  ยักษ์ใหญ่บริการเสิร์ซเอ็นจินถูกจัดให้เป็นบริษัทที่มีคนต้องการเข้าทำงานเป็นอันดับ 1 ของโลก...
- Advertorial -