Tag: Propfit

Propfit (พร็อพฟิต) พลิกวงการเอเจนซีอสังหาฯไทย ด้วย Online Agent Platform และ Business Model รูปแบบใหม่...

“Propfit (พร็อพฟิต)” สตาร์ทอัพอสังหาฯ พลิกวงการเอเจนซีอสังหาฯ ไทย ด้วย Online Agent Platform และ Business Model รูปแบบใหม่ ด้วยแพล็ตฟอร์มเทคโนโลยีศักยภาพที่ช่วยลดต้นทุนการขายและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในยุคปัจจุบัน ส่งผลให้โครงการปิดการขายเร็ว – เอเจนท์และนายหน้ารายได้มากขึ้น ภายใต้แนวคิด “ดีลครบ จบง่าย ได้มากกว่า” ภายใต้แพล็ตฟอร์มของ Propfit ที่ปัจจุบันมีนายหน้าในระบบรวมกว่า 900 ราย สามารถเข้าถึงอสังหาฯ กว่า 8,000 รายการ ที่พร้อมรองรับลูกค้าจากระบบเพื่อเริ่มปิดการขายได้ทันที...
- Advertorial -