Tag: Product Design

“น้ำอ้อยไร่ไม่จน” กับบทพิสูจน์ “บรรจุภัณฑ์คือ Media ที่ทรงพลังที่สุด”

บรรจุภัณฑ์หรือแพกเกจจิ้ง เป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบที่แบรนด์ต่างๆ ทั่วโลกให้ความสำคัญ เพื่อใช้สร้างความแตกต่าง และสร้างเอกลักษณ์ให้แบรนด์หรือผลิตภัณฑ์ เห็นได้ว่าแบรนด์ระดับ Global หลายๆ แบรนด์จะให้ความสำคัญและมีลูกเล่นเกี่ยวกับเรื่องของแพกเกจจิ้งออกมาอยู่เสมอ จนทำให้ผู้คนสนใจและติดตามแต่ละคอลเลคชั่นที่จะออกมา กลายเป็นหนึ่งปัจจัยที่ช่วยกระตุ้นยอดขายให้แบรนด์ได้อีกทางหนึ่งตัวอย่างที่ค่อนข้างชัดอย่างเช่น Coca Cola ที่ทุกวันนี้ขายสินค้าได้ไม่ต่ำกว่า 1,800 ล้านขวด และเชื่อว่าคงไม่มีใครปฏิเสธถึงความโดดเด่นในเรื่องของการครีเอทบรรจุภัณฑ์ของแบรนด์ระดับโลกรายนี้ ซึ่งไม่ใช่เพียงแค่แบรนด์ Coca Cola เท่านั้น ที่ให้ความสำคัญในเรื่องนี้ แต่ยังมีแบรนด์อีกมากมายที่ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เช่นกัน เป็นหนึ่งบทพิสูจน์ที่ไม่อาจปฏิเสธได้ว่า...
- Advertorial -