Tag: prizer

‘ไฟเซอร์’ จัดเสวนา “รู้ทัน ป้องกันโรคปอดบวม” เฝ้าระวังผู้สูงอายุและกลุ่มเสี่ยง [PR]

บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้านนวัตกรรมยาคุณภาพของไทยและของโลก จัดงานเสวนาเชิงวิชาการเรื่อง “รู้ทัน...ป้องกันโรคปอดบวม” เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับอันตรายของโรคปอดบวม พร้อมรณรงค์สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับแนวทางการป้องกัน เพื่อลดสถิติผู้ป่วยโรคปอดบวม ซึ่งเป็นปัญหาสาธารณสุขระดับประเทศอยู่ในขณะนี้ หลังมีรายงานจากสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวง-สาธารณสุข ช่วง 1 มกราคม – 4 สิงหาคม 2556 พบผู้ป่วยโรคปอดบวม 99,670 รายทั่วประเทศ และเสียชีวิตแล้ว...

‘ไฟเซอร์ ครบรอบ 55 ปี’ เปิดแคมเปญสุขภาพ มุ่งสร้างเสริมสุขภาพที่ดีให้คนไทย [PR]

บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้านนวัตกรรมยาคุณภาพของไทยและของโลก ได้จัดงานแถลงข่าวในโอกาส ‘ครบรอบ 55 ปี ในประเทศไทย’ เตรียมเปิดแคมเปญส่งเสริมสุขภาพใหญ่ประจำปี “รอบรู้เรื่องปวด” (Know Your Pain) ส่งเสริมให้คนไทย รอบรู้เรื่องสาเหตุของอาการปวดต่างๆ รวมถึงแนวทางการป้องกันรักษาก่อนลุกลามเรื้อรัง ผ่านทางช่องทางสำคัญ ได้แก่ โรงเรียน โรงพยาบาล อาคารสำนักงาน และร้านขายยาคุณภาพ เพื่อเข้าถึงประชาชนหลากหลายวัยรวมกว่า 45,000...
- Advertorial -