Tag: premiumization

3 เทรนด์ดันตลาดกาแฟเติบโต พร้อมวิธีครีเอทดีมานด์ของเจ้าตลาดอย่าง “เนสกาแฟ”

 เป็นผู้นำในตลาดกาแฟทั้งของโลก และในประเทศไทยซึ่งทำตลาดมากว่า 3 เจนเนอเรชั่น หากจะลองนับก็ยาวนานมาถึง 45 ปีแล้ว และคงไม่ผิดไปจากความเป็นจริงนักหากจะบอก “เนสกาแฟ” เป็นผู้บุกเบิกและนำวัฒนธรรมในการดื่มกาแฟมาให้แก่ผู้บริโภคคนไทย รวมทั้งยังเป็นผู้สร้างหลายๆ ปรากฏการณ์ในตลาดกาแฟของไทยมาโดยตลอดขณะที่ความแข็งแกร่งในฐานะเจ้าตลาด ซึ่งในขณะเดียวกันก็เป็นความท้าทายสำคัญของเนสกาแฟด้วยเช่นกัน ที่ต้องพยายามรักษาการเติบโตของตลาดกาแฟในประเทศให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการติดตามพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปจากเดิมทุกวัน เพื่อให้สามารถพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ที่สอดคล้องกับเทรนด์ของผู้บริโภคและยังคงตอบโจทย์ความต้องการเพื่อรักษาความเป็นแบรนด์ในใจของผู้บริโภคเอาไว้3 เทรนด์สำคัญผู้บริโภคยุคใหม่ สำหรับ 3 เทรนด์สำคัญเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งส่งผลต่อการใช้ชีวิต และรูปแบบในการบริโภคสินค้าต่างๆ รวมทั้งหากเข้าใจเทรนด์และนำมาปรับให้สอดคล้องกับการวางกลยุทธ์ในการทำตลาดกาแฟ ก็จะมีโอกาสผลักดันให้ตลาดกาแฟขยายตัวได้มากขึ้น...

แบรนด์ไอศกรีม – ช็อกโกแลตระดับโลกบุกไทย ภาพสะท้อนสังคมเมืองยุค “Premiumization”

นับวัน “ความเป็นเมือง” (Urbanization) ในประเทศไทยจะขยายตัวมากขึ้นเรื่อยๆ ด้วยปัจจัยเชิงบวก ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างรวดเร็ว การเชื่อมต่อของโลกดิจิตอล ทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารจากทั่วโลก การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ รายได้คนดีขึ้น ส่งผลให้ประชากรชนชั้นกลาง (Middle-class) เพิ่มขึ้นตามสิ่งที่ตามมาพร้อมกับ Urbanization คือ พฤติกรรมผู้บริโภคถูกยกระดับไปโดยอัตโนมัติ เป็นไปตามความต้องการของมนุษย์ ที่เมื่อมีรายได้ดี เข้าถึงข้อมูลข่าวสารจากทั่วโลก ย่อมแสวงหาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จับจ่ายสินค้าและบริการในระดับที่สูงขึ้น มูลค่ามากขึ้นเมื่อมี Demand ย่อมต้องมี...