Tag: Philip Morris Trading (Thailand)

จากสายงานด้านสุขภาพ สู่ผู้จัดการด้านวิทยาศาสตร์ บริษัทระดับโลก [PR]

ในยุคที่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกำลังมีความก้าวหน้า ผู้คนต่างต้องการข้อมูลที่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มาช่วยในการตัดสินใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับสุขภาพ เพื่อให้เราสามารถดูแลตัวเองและใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่ตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้มากขึ้น แต่ปัจจุบันข้อมูลเหล่านี้กลับมีเป็นจำนวนมากและบางครั้งกลายเป็นการสร้างความสับสน ยกตัวอย่างเช่น การศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพของวัคซีนแต่ละยี่ห้อที่ออกมาจากหลายหน่วยงาน-หลายฝั่งนั้น จนหลายครั้งมีคำถามถึงความจริงและความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่เราได้รับในแต่ละวันผ่านช่องทางต่าง ๆการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง มีความเป็นเอกภาพและมีหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based) จึงเป็นพื้นฐานสำคัญของการขับเคลื่อนสังคมและการกำหนดนโยบายที่ถูกต้องได้ด้วยความเชื่อในหลักการพื้นฐานนี้ คุณจูน ศุภรักษ์ เกษมชัยพิพัฒน์ บอกกับเราว่าเธอจึงตัดสินใจมาร่วมงานกับ บริษัท ฟิลลิป มอร์ริส เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด ในฐานะผู้จัดการด้านวิทยาศาสตร์ เพราะจะได้มีโอกาสนำเสนอข้อมูลทางวิทยาศาสตร์...
- Advertorial -