Cannes Lions 17 to 21 June 2019

Tag: Our Futures 2030

จุฬาฯ เปิดตัว “เมืองนวัตกรรมแห่งสยาม” ณ สยามสแควร์ ข้ามเวลาไปสู่ยุค 2030 ในกิจกรรม “Our Futures 2030”...

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดตัว เมืองนวัตกรรมแห่งสยาม (Siam Innovation District) ซึ่งได้ร่วมกับหน่วยงานรัฐและเอกชนก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนเรียนรู้และช่วยให้สังคมไทยปรับตัวและก้าวตามทันความเปลี่ยนแปลงทางด้านนวัตกรรม พร้อมกันนี้ยังได้จัดกิจกรรมภายใต้คอนเซ็ปต์ Our Futures 2030 ร่วมคิด ร่วมคุย ร่วมสร้างอนาคต ชวนผู้ร่วมงานค้นหาว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อข้ามเวลาไปอยู่ในยุค 2030 ที่ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงพลิกโฉมรวดเร็วอย่างคาดไม่ถึง ภายในงานพบกับการเสวนา แลกเปลี่ยนความคิด และร่วมลงมือทำเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนสังคม พร้อมชมตลาดนัดนวัตกรรมและกิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจมากมาย อาทิ เวทีสัมมนาเรื่องอนาคต เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเครือข่ายที่ขับเคลื่อนและนักวิชาการที่นำเอาความรู้เกี่ยวกับการศึกษาเรื่องอนาคตมาพูดคุย...
- Advertorial -

LATEST POST

MOST POPULAR