Tag: Oishi Support ThaiBev 20th

“โออิชิ” สานต่อ โครงการ “ให้” ร่วมสนับสนุนโครงการ “ไทยเบฟ…รวมใจต้านภัยหนาว ปีที่ 20” [PR]

สิ่งสำคัญที่ทำให้โออิชิประสบความสำเร็จและยืนหยัดมาได้จนถึง 20 ปี นอกจากความใส่ใจในคุณภาพ ความมุ่งมั่นพัฒนา และการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ แล้ว “โออิชิ กรุ๊ป” ยังประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส ยึดมั่นในจริยธรรม และที่สำคัญคือ “การให้” ตอบแทนคืนกลับสู่สังคม ซึ่งในโอกาสที่โครงการ “ไทยเบฟ…รวมใจต้านภัยหนาว” ของ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เดินทางมาถึงปีที่ 20...