Tag: Nubia

Nubia (นูเบีย) ปล่อยหมัดเด็ด 5 รุ่น ในงาน Thailand Mobile Expo 2017 พร้อมร่วมลุ้นกิจกรรม...

บริษัท Nubia(นูเบีย) ก่อตั้งขึ้นในเดือนตุลาคม ปี 2012  โดยมีเป้าหมายในการมุ่งเน้นการนำ โทรศัพท์ Smartphone ที่มีเทคโนโลยีล้ำสมัย มายังผู้ใช้งานที่ต้องการได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ และยกระดับคุณภาพของชีวิต สร้างแรงบันดาลใจให้ชีวิต ในคอนเซปท์ "เป็นตัวของตัวเอง" Nubia(นูเบีย) มุ่งมั่นที่จะเพิ่มความมั่นคงของการใช้ชีวิต โดยการกระตุ้นให้ผู้ใช้งานได้ทำตามความฝันและสร้างความต้องการใหม่ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในประเทศจีน และมีสำนักงานที่กำลังปฏิบัติงานอยู่ทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นอเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ ยุโรป รัสเซีย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอินเดีย...
- Advertorial - ADFEST 2020

LATEST POST

MOST POPULAR