Tag: neatball

IKEA ภูมิใจนำเสนอ ซิกเนเจอร์เมนู Meatball ที่ใช้วัตถุดิบจากแมลง สะท้อนเทรนด์อาหารแห่งอนาคต

IKEA (อิเกีย) ได้สร้างสรรค์เมนูมีตบอลใหม่ที่ทำมาจากแมลง ซึ่งมีส่วนประกอบของแมลง แครอท หัวไชเท้า และ บีทรูท ที่มุ่งหวังในการกอบกู้โลก และ เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสรรคอาหารใหม่เพื่อความยั่งยืนในการแก้ปัญหาวิกฤอาหารโลก โดยอิเกีย ตั้งชื่อเมนูที่ดัดแปลงจากซิกเนเจอร์ เมนูของชาวสวีดิชจานนี้ว่า "neatballs"อาหาร “อัจฉริยะ” ยังรวมไปถึง เบอเกอร์แมลง ที่เนื้อสัตว์ถูกแทนที่ด้วย บีทรูท หัวไชเท้า มันฝรั่ง และ...