Tag: National Digital ID

SCB​ ผนึกเซเว่นฯ ‘ยืนยันตัวตน-เปิดบัญชีผ่านแอปฯ’ ปลดล็อกด่านสุดท้ายสู่​ Fully Digital Banking

การพยายามทรานสฟอร์มของธุรกิจธนาคารมาสู่การเป็น Digital Banking Platform เพื่อให้รอดพ้นจากการถูกดิสรัป รวมทั้งการปรับตัวให้สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคดิจิทัลและ Mobile First ซึ่งต้องถือว่าประสบความสำเร็จอย่างดี เพราะสามารถสร้าง New Normal ด้วยการเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภคให้หันมาทำธุรกรรมทางการเงินต่างๆ ผ่าน Mobile Banking ได้สำเร็จโดยเฉพาะการทลาย Barrier สำคัญ ด้วยการยกเลิกค่าธรรมเนียมต่างๆ จนสร้างแรงขับเคลื่อนสำคัญในการเติบโตให้กับฟาก Digital Banking...

ETDA เพิ่มสายพันธุ์ในระบบนิเวศน์อีคอมเมิร์ซไทย ให้หลากหลายกว่าแค่การซื้อขายสินค้า

ตัวเลขธุรกิจอีคอมเมิร์ซล่าสุดเมื่อสิ้นปี 2560 ที่ผ่านมา โดยการประเมินของ ETDA มีมูลค่ารวมกว่า 2.8 ล้านล้านบาท และยังคงเติบโตได้สูงในระดับเกือบ10% เช่นเดียวกับปีก่อนหน้าที่มีมูลค่าธุรกิจประมาณ 2.56 ล้านล้านบาท เติบโตจากเดิม 14% แม้จะเป็นตัวแลขที่ค่อนข้างสูงและอยู่ในทิศทางการเติบโตที่ยังแข็งแรง แต่ยังเป็นตัวเลขที่เกิดขึ้นจากการเก็บข้อมูลเพียงแค่ในส่วนของการซื้อขายสินค้าจากแพลตฟอร์มออนไลน์เพียงมิติเดียวเท่านั้นคุณสุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA กล่าวว่า การจัดเก็บข้อมูลและขับเคลื่อนการพัฒนาธุรกิจ...
- Advertorial -