Tag: N.C.C. Exibition Organizer

e-Biz Expo 2016 งานเดียวจบครบทุกสิ่งเพื่อชาวอีคอมเมิร์ซ [PR]

บริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์ จำกัด หรือ นีโอ ผู้จัดงานนิทรรศการรายใหญ่ของไทยรุกตลาดจัดงานนิทรรศการธุรกิจบริการด้าน e-Business ส่งเสริมผู้ประกอบการไทยในการต่อยอดธุรกิจ เดินหน้าจัดงานรวมบริการและเทคโนโลยีด้านออนไลน์แบบครบวงจร “e-Biz expo 2016” เป็นปีที่สองเพื่อตอกย้ำความสำคัญของเศรษฐกิจดิจิตอล ภายใต้ธีม “Digital in your Hand : Gateway To ASEAN...

LATEST POST

MOST POPULAR