Tag: Mr. Holmes

“เดอะ เนเบอร์ฮูด บางกะดี” ปลอดภัยดีด้วยหุ่นยนต์ Mr. Holmes!

เพราะ “ความปลอดภัย” ของผู้อยู่อาศัยคือหัวใจของ SC Asset และเมื่อ SC Asset ไม่ได้เป็นเพียง Developer แต่เป็น Living Solutions Provider การนำนวัตกรรมสุดล้ำมายกระดับความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัยจึงเกิดขึ้น“Mr. Holmes” หุ่นยนต์ตรวจการณ์ อัจฉริยะจาก SC Asset เป็นไฮไลท์สำคัญของโครงการ “เดอะ เนเบอร์ฮูด บางกะดี” ที่จะเป็นตัวอย่างการยกระดับประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยให้แก่ผู้อยู่อาศัยแห่งแรกของไทยMr....