Tag: Money Connect by Krungthai

กรุงไทย ยันระบบจองซื้อหุ้น OR ‘ไม่ล่ม’ แค่ ‘ล่าช้า’ เหตุนักลงทุนรายใหม่ต้องกรอกข้อมูลนาน

กรุงไทย ยืนยันระบบจองซื้อ หุ้น OR ทำงานได้ปกติ แจงช่วงเช้าประชาชนและนักลงทุนรายใหม่ซึ่งต้องใช้เวลากรอกข้อมูล เข้าจองซื้อพร้อมกันจำนวนมาก ทำให้ระบบมีความล่าช้า  อาจทำให้บางคนทำรายการไม่ได้ แนะออกจากระบบแล้วเข้าใหม่ หรือทยอยทำรายการในวันอื่น เพราะสามารถจองซื้อได้ถึงเวลา 12.00  น. ของวันที่ 2 กุมภาพันธ์นี้โดยมีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นทุกคนธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ธนาคารกรุงไทยขอแจ้งว่า ระบบ Money Connect by Krungthai...
- Advertorial -