Tag: Mitr Phol Bio Innovator

พลาสเตอร์ปิดแผลจากเซลลูโลสอ้อย สุดยอดไอเดียนวัตกรรมจากเด็กไทยต่อยอดพืชเศรษฐกิจ Bio Economy

เป็นที่รับรู้กันว่าประเทศไทยเป็น ประเทศ  Agriculture Based  ขณะที่ทางรอดในยุค  Technology  Disruption จำเป็นต้องพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ให้ธุรกิจอยู่เสมอ  เพื่อสร้างความต่าง  สร้างมูลค่าเพิ่มให้มากขึ้น  และที่สำคัญต้องเข้ามาตอบโจทย์  แก้ปัญหา หรือ  Pain Point ต่างๆ  ที่ผู้บริโภคต้องพบเจอในแต่ละมิติให้ได้Bio Economy  หรือแนวทางในการโฟกัสเศรษฐกิจฐานชีวภาพ  และน่าจะเป็น Best  Solution ในการสร้างตัวตน...