Tag: MIDAS GLOBAL MEDIA

VGI ผนึกไมดาส โกลบอล มีเดีย รุกสื่อโฆษณาตามหัวเมืองใหญ่ ผุดหอนาฬิกาติดตั้งป้าย LED 10 จังหวัดทั่วประเทศ [PR]

VGI ผู้นำเครือข่ายสื่อโฆษณานอกบ้าน จับมือพันธมิตร ไมดาส โกลบอล มีเดีย รุกสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัยในต่างจังหวัด ผุดหอนาฬิกาในย่านชุมชนและใช้เป็นพื้นที่ติดตั้งสื่อโฆษณาใน 10 จังหวัดตามหัวเมืองใหญ่และจังหวัดท่องเที่ยวสำคัญ ชี้จุดเด่นช่วยให้ลูกค้าสามารถวางแผนทำสปอตโฆษณาในภาษาท้องถิ่น เพื่อสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายคนในชุมชน พร้อมระบบควบคุมเพื่อให้ลูกค้าสามารถเห็นโฆษณาของตนเองได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านทาง application ตลอด 24 ชั่วโมงนายมารุต อรรถไกวัลวที กรรมการบริหารและ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วีจีไอ โกลบอล มีเดีย...
- Advertorial -