Tag: medical hub

เมื่อใครๆ ก็อยากทำโรงพยาบาล รายเดิมต้องสู้อย่างไร? พร้อมกลยุทธ์ขับเคลื่อนพญาไท 2

ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนเป็นหนึ่งในธุรกิจดาวรุ่งของปี 2560 เนื่องจากโอกาสที่มาพร้อมกับแนวโน้มในการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ทำให้ประชากรสูงวัยมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น บวกกับกระแสการให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพที่มากขึ้น ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดูแลตัวเองจึงได้รับอานิสสงส์ในการเติบโตเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกันขณะที่ประเทศไทยคาดการณ์ว่าจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบในปี 2564 ด้วยจำนวนประชากรในประเทศที่อายุ 60 ปีขึ้นไปราว 20% ทั่วทั้งประเทศ ประกอบกับแรงสนับสนุนจากนโยบายผลักดันประเทศไปสู่การเป็น Medical Hub ในภูมิภาค เนื่องจากคุณภาพการรักษาที่ได้มาตรฐานสากล แต่มีค่าใช้จ่ายถูกกว่าในสิงคโปร์หรือสหรัฐอเมริกา รวมทั้งการให้บริการที่ดีกว่า ส่งผลไปสู่การต่อยอดการท่องเที่ยวในรูปแบบ Medical Tourism หรือ Wellness...

พญาไท 2 เผย 3 ปัจจัยดันธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนเติบโตสวนกระแสเศรษฐกิจ

ทิศทางธุรกิจ Healthcare เป็นหนึ่งในกลุ่มที่เติบโตได้ดี แม้จะอยู่ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่ไม่สดใสมากนัก หรือยังมีหลายปัจจัยที่ต้องเฝ้าระวัง แต่ยังคงสามารถเติบโตได้แบบสวนกระแส โดยเฉพาะกลุ่มโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทยที่ยังสามารถรักษาระดับการเติบโตได้ทุกปี แม้จะลดระดับลงบ้างก็ตาม  โดยมีปัจจัยต่างๆ ที่เข้ามาสนับสนุนให้ธุรกิจยังคงสามารถเติบโตได้ต่อเนื่อง ประกอบด้วย    1. การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุทำให้ผู้คนหันมาดูแลสุขภาพเพิ่มมากขึ้น โดยจำนวนผู้สูงอายุจะมีสัดส่วนเพิ่มถึง 20% ในปี 2564  ทำให้แนวโน้มจำนวนโรคภัยเกี่ยวกับผู้สูงอายุ ทั้งความดัน โรคหัวใจ หรือโรคอื่นๆ  จะเกิดในอัตราที่เพิ่มขึ้น ทำให้มีความต้องการบริการทางการแพทย์ที่สูงขึ้นตามไปด้วย     2....
- Advertorial -