Tag: Mbassador

มายด์แชร์ แต่งตั้งผู้อำนวยการมายด์แชร์ประเทศไทยคนใหม่ “ฐิติภรณ์ นิวัติศัยวงศ์” [PR]

มายด์แชร์เอเยนซี่เครือข่ายด้านการตลาดและการสื่อสารที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ด้วยสัดส่วนการตลาดกว่า 20% (RECMA 2013) แต่งตั้งฐิติภรณ์ นิวัติศัยวงศ์ขึ้นดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการมายด์แชร์ประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2557ก่อนหน้าที่ฐิติภรณ์จะมารับตำแหน่งใหม่ ฐิติภรณ์ หรือปังปัง เป็นหัวหน้าฝ่ายสื่อสารการตลาดของมายด์แชร์ ความรับผิดชอบหลัก ๆ คือการจัดการสื่อสารทั้งงานภายในและภายนอกของมายด์แชร์ (ประเทศไทย) โดยเฉพาะส่วนการตลาด ประชาสัมพันธ์ และการพัฒนาธุรกิจใหม่ของบริษัท ยังรวมไปถึงการเป็นหนึ่งในเครือข่าย Mbassador และเป็น...
- Advertorial -