Tag: Manager Level

จ๊อบส์ ดีบี JobsDB Salary Report 2021

JobsDB เปิดโผตำแหน่งงานค่าตัวแพงปี 2564 และ 10 สายงานที่ตลาดต้องการสูง

จ๊อบส์ ดีบี (JobsDB) แพลตฟอร์มหางานเผยรายงานอัตราเงินเดือนของพนักงานไทยประจำปี 2564 (Salary Report 2021) ข้อมูลฐานเงินเดือนต่ำสุด-สูงสุดแบ่งตามประเภทงาน ครอบคลุมตั้งแต่ระดับเจ้าหน้าที่ถึงระดับผู้บริหารพบว่าในปีที่ผ่านมา จากสถานการณ์โควิด-19 ที่เกิดขึ้น การพัฒนาอย่างต่อเนื่องของเทคโนโลยีและนวัตกรรมในทุกภาคส่วน จึงเป็นเหตุให้ความต้องการในตลาดแรงงานส่วนใหญ่เกิดการเปลี่ยนแปลงและมีการจ่ายผลตอบแทนเพื่อดึงดูดคนทำงานเพิ่มมากขึ้นในสายเฉพาะทาง รายงานอัตราเงินเดือน แต่ละระดับงานดังนี้ระดับเจ้าหน้าที่ (Officer Level) สายงานที่มีฐานเงินเดือนสูงสุด ได้แก่ 1. สายงานไอที 2. สายงานบริการเฉพาะทาง...
- Advertorial -