Tag: Magnet

EMJOY Kids and Family Zone The EmQuartier

“ลูกค้าครอบครัว” สำคัญกับศูนย์การค้าอย่างไร ? และเทรนด์ใหม่ “โซนเด็ก” รับทักษะแห่งอนาคต

นิยามของ “ศูนย์การค้าขนาดใหญ่” คือ เป็น One Stop Shopping หรือ One Stop Destination ที่มาครบ จบในที่เดียว เพื่อครอบคลุมลูกค้าทุกกลุ่ม ทุกไลฟ์สไตล์ในการมา “ใช้ชีวิต” ที่ศูนย์การค้า ซึ่งสัดส่วนลูกค้าแต่ละศูนย์การค้าแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับทำเลที่ตั้ง และการวาง positioning ของศูนย์การค้านั้นๆ อย่างไรก็ตาม “ความท้าทาย” ของการทำธุรกิจศูนย์การค้าในปัจจุบัน...
- Advertorial -