Tag: Made in China 2025

ภาคต่อจากข้อพิพาท Trade War จีน-สหรัฐ ในปี 2018 สู่ปฐมบทแห่งมหากาพย์ Tech War ในปี 2019

ปฏิเสธไม่ได้ว่าประเด็นเรื่องสงครามการค้าระหว่างจีนและสหรัฐ เป็นหนึ่งประเด็นสำคัญที่ทั้งโลกต่างจับตามอง เนื่องจาก ข้อตกลงระหว่างสองขั้วอำนาจจะส่งผลต่อทิศทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของทั่วโลกในอนาคตอันใกล้นี้​ โดยเฉพาะปัญหาความขัดแย้งและการแข่งขันกันสร้างความโดดเด่นในเรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ ที่ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่จะกระตุ้น กลายเป็นชนวนที่ทำให้ความขัดแย้งต่างๆ ยืดเยื้อออกไปมากขึ้น รวมทั้งพัฒนาการหรือ Next Episode ของมหากาพย์เรื่องนี้ ที่จะขยับภาพจาก Trade War ไปสู่ภาพของ Tech War อย่างชัดเจนมากขึ้นสอดคล้องกับบทวิเคราะห์ของ SCBS Make Sense เรื่อง 2018 Trade war;...