Tag: LPC

LPN จับมือ LPC ผลิต Face Shield บริจาคแก่โรงพยาบาลที่ขาดแคลน รับมือไวรัส COVID-19 [PR]

บริษัท  แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (LPN) จับมือ บริษัท แอล พี ซี วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด (LPC) ร่วมกันทำความดีเพื่อสังคมด้วยการผลิต Face Shield มอบให้แก่โรงพยาบาลสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ (หมอและพยาบาล) ใช้ปฎิบัติงานในภาวะวิกฤตไวรัส COVID-19 ระบาดหนักล่าสุดส่งต่อกว่า 5,000 ชิ้น แก่โรงพยาบาลที่ขาดแคลนในพื้นที่ต่างจังหวัด ซึ่งเป็นภูมิลำเนาของพนักงาน LPC สร้างความภูมิใจ ความร่วมแรงร่วมใจ และปลูกจิตสำนึกรักบ้านเกิดของพนักงาน โดยหน้ากากทุกชิ้นที่ผลิตนั้นทำด้วยใจ สะอาดปลอดภัยทุกขั้นตอน ช่วยปกป้องบุคลากรทางการแพทย์ได้มากกว่าการสวมมาสก์ (Mask) อย่างเดียว เปรียบเสมือนเป็นโล่ห์และเกราะป้องกันเชื้อไวรัสเข้าสู่ตา...

LPC Social Enterprise ในเครือ LPN ชวนพนักงานเข้าโครงการ “รักการออม” สร้างภูมิคุ้มกันทางการเงิน [PR]

ภาพสะท้อนความยากลำบากของผู้คนในการหาเลี้ยงชีวิตและครอบครัวยังคงมีให้เห็นได้ทั่วไป โดยเฉพาะกลุ่มสตรีด้อยโอกาสที่หลายคนเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยว หลายคนหารายได้เพียงคนเดียวเพื่อจุนเจืออีกหลายปากท้อง อันเป็นจุดเริ่มต้นของบริษัท แอล พี ซี วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด (LPC) กิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) ในเครือ แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ กรุ๊ป ที่มุ่งมั่นในการยกระดับความเป็นอยู่ของสตรีด้อยโอกาสในสังคมไทยให้ดีขึ้น โมเดลในการแก้ปัญหาและให้ความช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆ จึงได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งโครงการ “รักการออม” เป็นอีกโครงการหนึ่งที่ LPC...

LPN สนับสนุนเสื้อวันผู้บริจาคโลหิตโลก 2559 “Share life, give blood – ให้โลหิต ให้ชีวิต” [PR]

เมื่อเร็วๆนี้  นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย (ที่ 2 จากขวา) รับมอบเสื้อยืดจากนางสาวสุรัสวดี  ซื่อวาจา กรรมการผู้จัดการบริษัท ลุมพินี พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส แอนด์ แคร์ จำกัด (LPC) (ที่ 2 จากซ้าย)เครือ  แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ กรุ๊ป ในงานแถลงข่าววันผู้บริจาคโลหิตโลก 2559...
- Advertorial -