Tag: Local Engagement

ดีแทคเร่งเปิด 4G ต่อเนื่องรวม 7 จังหวัดในภาคเหนือ ภายในเดือนมีนาคมนี้ [PR]

ดีแทคเร่งเปิดให้บริการ 4G ทั่วประเทศ ตามตามแผนงานขยายโครงข่าย 3G และ 4G เพิ่มอีก 6,500 สถานี ให้บริการครอบคลุมพื้นที่ในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และอีก 30 เมืองใหญ่ทั่วประเทศ โดยในภาคเหนือจะเปิดให้บริการเพิ่มขึ้นอีก 7 จังหวัด ภายในเดือนมีนาคมนี้ ต่อเนื่องจากเปิดให้บริการในจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อเดือนมกราคม ที่ผ่านมา ได้แก่ นครสวรรค์ พิษณุโลก...
- Advertorial - BANGKOK BANG SME
ADFEST 2020

LATEST POST

MOST POPULAR