Tag: LINE Corp.

จุงโฮ ชิน ผู้ก่อตั้ง LINE ได้รับแต่งตั้งเป็น ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม (Co-CEO) [PR]

LINE คอร์ปอเรชั่น ได้ประกาศแต่งตั้ง จุงโฮ ชิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร LINE WOW (CWO) ของ LINE คอร์ปอเรชั่น เป็น ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม (Co-CEO) ของบริษัทฯ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายนนี้ ซึ่งเป็นมติที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัท ทำให้ LINE มีผู้บริหารระดับสูง 2...
- Advertorial -