Tag: Limited Collection

‘เพอร์ร่า’ ขายน้ำแร่ แต่แจ้งเกิดด้วย ‘แฟชั่น’ ​พิสูจน์พลังแห่ง Packaging มากกว่าสวย แต่ช่วยขายได้จริง

ตามปกติ จุดขายหรือจุดแข็งสินค้า มักจะหยิบจุดที่เกี่ยวข้องกับโปรดักต์โดยตรงมาตอกย้ำ โดยเฉพาะสินค้าในกลุ่ม FMCG ที่มักจะเน้นความแข็งแกร่งในเชิง Functional Benefit  ของสินค้าแต่ละประเภท เพื่อสื่อสารให้ลูกค้าเข้าใจถึงตัวโปรดักต์ได้อย่างตรงจุดที่สุด   เราจึงมักจะเห็นการสื่อสารแบรนด์สินค้า FMCG ส่วนใหญ่  เลือกที่หยิบเอาความคาดหวังในการใช้สินค้าแต่ละประเภทของลูกค้ามาพูด  ไม่ว่าจะเป็น ความสะอาด ของสินค้าในกลุ่มซักล้าง ความอร่อย รสชาติที่ดี ของสินค้าในกลุ่มอาหาร หรือความสดชื่น ของสินค้าในกลุ่มเครื่องดื่มแต่หนึ่ง Pain...
- Advertorial -