Tag: Lifelong Learning Ecosystem

SEAC เดินหน้าทุ่ม 600 ล้าน สร้าง “ระบบนิเวศการเรียนรู้ตลอดชีวิต” ดันไทยสู่ศูนย์กลางการเรียนรู้ของอาเซียน

“ความรู้” ยังคงเป็นหนึ่งในกุญแจสำคัญที่จะช่วยพาทุกองค์กรก้าวผ่านการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล และเป็น “อาวุธ” ที่จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับเหล่าผู้นำองค์กรยุคใหม่สามารถใช้ต่อกรกับโลกยุค Disruption ซึ่งที่ผ่านมาคนส่วนใหญ่ยังคงสับสนในความต่างของบริบทคำว่า “การเรียนรู้ - Learning” และ “การศึกษา - Study” จนทำให้ไม่สามารถเข้าถึงวิธีการเรียนรู้ที่แท้จริงในการพัฒนาศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่ หรือบางคนวางกับดักตัวเองจนเข้าใจว่าไม่ต้องพัฒนาและเรียนรู้เพิ่มเติมคุณอริญญา เถลิงศรี กรรมการผู้จัดการ SEAC (South East Asia Center) ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแห่งภูมิภาคอาเซียน...

SEAC โชว์โรดแมป เดินหน้าสร้าง “Lifelong Learning Ecosystem” พร้อมเปิดตัวโมเดลแรก ภายใต้ชื่อ “YourNextU” [PR]

SEAC มุ่งสร้างปรากฏการณ์ครั้งสำคัญที่จะเป็นจุดเปลี่ยนให้กับประเทศไทย เดินเครื่องเต็มสูบ ปลุกกระแสสังคมให้ตระหนักถึงหนทางความสำเร็จในระยะยาวของชีวิตด้วย “การเรียนรู้” (Learning) เพื่อขับเคลื่อนสู่การเป็นประเทศที่มี “ระบบนิเวศแห่งการเรียนรู้” (Lifelong Learning Ecosystem) ที่สมบูรณ์แบบและมีประสิทธิภาพมากที่สุด อันนำมาซึ่งการสร้างโอกาสและทักษะชีวิตใหม่ๆ ที่สามารถใช้ต่อกรกับความเปลี่ยนแปลงของโลกยุค Disruption พร้อมเผยแผนธุรกิจ ปี 62 อัดงบกว่า 600 ล้านบาท โชว์กลยุทธ์การตลาดที่เน้นใช้ Data เพื่อพัฒนาบริการให้ตรงความต้องการ...
- Advertorial -