Tag: Leonardo Opera Omnia

สถานทูตอิตาลี ร่วมกับ ริเวอร์ ซิตี้ แบงค็อก เปิดนิทรรศการ “เลโอนาร์โด โอเปรา ออมเนีย” รำลึก 500...

สถานเอกอัครราชทูตอิตาลีประจำประเทศไทย ร่วมกับ ริเวอร์ ซิตี้ แบงค็อก ศูนย์รวมงานศิลปะและวัตถุโบราณชั้นเยี่ยมของเอเชีย บนฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา เปิดนิทรรศการ เลโอนาร์โด โอเปรา ออมเนีย (Leonardo OPERA OMNIA) รำลึกในโอกาสครบ 500 ปี หลังมรณกาลศิลปินเอก เลโอนาร์โด ดาวินชี ชวนตื่นตากับทั้ง 17 ผลงานมาสเตอร์พีชชิ้นจำลองที่สร้างสรรค์ด้วยเทคนิคพิเศษขนาดเท่าต้นฉบับ หลายผลงานออกสู่สายตาเป็นครั้งแรก...