Tag: KYC

GET เปิดให้ใช้ GET PAY สำหรับจ่ายค่าอาหาร GET FOOD ได้แล้ววันนี้ [PR]

GET (เก็ท) ผู้ให้บริการแบบ On-Demand และแพลตฟอร์ม Food Delivery เปิดบริการ GET PAY ให้รองรับการชำระค่าอาหารสำหรับบริการ GET FOOD ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ (8 พฤษภาคม 2563) เป็นต้นไป เพื่อให้ลูกค้า GET สามารถชำระค่าอาหารได้สะดวกขึ้น และทำให้บริการส่งอาหารเกิดขึ้นแบบปลอดภัยไร้สัมผัส หรือ Contactless...

ไม่อยาก “ขายดีจนเจ๊ง” ต้องเข้าใจหลัก “3K”

ปัจจุบันหลายธุรกิจให้ความสำคัญกับกลยุทธ์ Customer Centric หรือการยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง โฟกัสการสร้างประสบการณ์ที่ดี สร้างความประทับใจและความพึงพอใจสูงสุดให้ลูกค้า โดยเฉพาะยุค Marketing 4.0 ที่มีการพัฒนาเครื่องมือต่างๆ ให้สามารถเรียนรู้ ติดตาม วิเคราะห์และทำความเข้าใจลูกค้าได้ละเอียดลึกซึ้งยิ่งขึ้น ทำให้หลายธุรกิจตื่นเต้นกับการได้มาซึ่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ สามารถนำไปต่อยอดทางการตลาดเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าได้มากกว่าเดิมเครื่องมือดิจิทัลต่างๆ ที่ถูกพัฒนาขึ้น ทำให้นักการตลาด หรือเจ้าของธุรกิจ ได้มาซึ่งข้อมูล KYC หรือ Know Your...
- Advertorial -