Tag: Krungthai AXA

กรุงไทย-แอกซ่า จับเทรนด์ Startup เปิดตัว “ประกันชีวิตและสุขภาพกลุ่ม” Win-Win ทั้งบริษัทและลูกจ้าง

หนึ่งในปัจจัยสำคัญที่เหล่า “มนุษย์เงินเดือน” มองหาจากองค์กรในวันนี้ ไม่ได้มีแค่ชื่อเสียงขององค์กรเท่านั้น แต่ยังรวมถึง “สวัสดิการ” ที่พนักงานควรได้รับจากนายจ้างด้วยเช่นกัน นอกจากสวัสดิการทั่วไป เช่น ค่ารถค่าเดินทาง ค่าอาหาร วันหยุด วันลาพักร้อน และประกันสังคมแล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่พนักงานควรพิจารณานั่นก็คือ “ประกันชีวิตและสุขภาพกลุ่ม” ในยุคที่ธุรกิจ Start up และ SMEs กำลังเฟื่องฟู การเปิดบริษัทใหม่และอัตราการจ้างงานจึงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง การทำ “ประกันชีวิตและสุขภาพกลุ่ม”...
- Advertorial - BANGKOK BANG SME
ADFEST 2020

LATEST POST

MOST POPULAR