Tag: KING Rice Oil Group

น้ำมันรำข้าวคิง จัดพิธีมอบรางวัลและพิธีเปิดนิทรรศการภาพถ่าย “คุณค่าของข้าวไทย” [PR]

“กลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง” ร่วมกับ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย นายประวิทย์ สันติวัฒนา กรรมการบริหาร กลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง และผู้อำนวยการสายธุรกิจอาหาร บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด พร้อมด้วย นายดาว  วาสิกศิริ  นายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดพิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวด และพิธีเปิดนิทรรศการภาพถ่ายจากโครงการประกวดภาพถ่าย “คุณค่าของข้าวไทย” ครั้งที่ 2 เพื่อเชิดชูคุณค่าและความงดงามของข้าวไทยผ่านศิลปะภาพถ่าย และส่งเสริมให้สาธารณชนได้ร่วมกันตระหนักถึงความสำคัญของ “ข้าวไทย” และเกิดความซาบซึ้งในความผูกพันและความเชื่อมโยงของข้าวกับวิถีชีวิตของคนไทยซึ่งการจัดประกวดครั้งนี้กำหนดเป็นใน...