Tag: K SME Good to Great

สร้างมูลค่าเพิ่มให้ธุรกิจด้วย “นวัตกรรม+เทคโนโลยี” โจทย์ความสำเร็จของ SME ยุค Digital Disruption

ถ้าดูตัวเลขจำนวนผู้ประกอบการ SME หรือ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทย ปัจจุบันมีกว่า 3 ล้านราย และนับวันจะเพิ่มจำนวนมากขึ้น เพราะเทรนด์ของคนรุ่นใหม่อย่างหนึ่ง คือ การมีธุรกิจเป็นของตนเอง ความสำคัญของผู้ประกอบการเหล่านี้  ไม่ใช่เรื่องของจำนวนที่มีมากมาย แต่เป็นความสำคัญที่มีส่วนกระตุ้นเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศทั้งมูลค่ายอดขายและการจ้างงาน เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนมากมาย โดยปีที่ผ่านมา SME มีสัดส่วนประมาณ 42% ของ GDP ของประเทศไทย ซึ่งถือว่ามีส่วนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอย่างมาก รัฐบาลจึงพยายามพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ...

ไม่ปรับตัวไม่รอด กสิกร ดึงพันธมิตรดิจิทัล ช่วยดันค้าปลีก/SME สู่ Omni Channel

กสิกรไทย จับมือ ETDA Google (ประเทศไทย) และ LINE@ จัดโครงการ K SME Good to Great หนุนธุรกิจค้าปลีก ให้จัดการธุรกิจในรูปแบบ Omni Channel รับกระแสอีคอมเมิร์ซเติบโต อัพความรู้และให้คำปรึกษาเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง พร้อมโอกาสรับเงินรางวัล 100,000 บาท ผู้ประกอบการที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันนี้ ที่...
- Advertorial - ADFEST 2020

LATEST POST

MOST POPULAR