Tag: iphone12

ฟังทัศนะกลุ่มทรู กับ 5G ที่ไม่ง่าย และยังไม่ใช่เวลา “ทำกำไร”

บริการ 5G เชิงพาณิชย์เริ่มต้นขึ้นแล้วในประเทศไทย พร้อม ๆ กับความท้าทายของผู้ให้บริการโทรคมนาคมที่ต้องหาทางนำ "ความพิเศษ" ของเครือข่าย 5G ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสปีดที่เร็วขึ้นกว่า 4G ถึง 20 เท่า ความหน่วงที่ต่ำกว่า 4G ประมาณ 10 เท่า และการรองรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ IoT ได้มากกว่า 1 ล้านชิ้นในพื้นที่...
- Advertorial -