Tag: Individual Matters

เสิร์ชบอกตัวตน Google เผยผู้บริโภคไทยยุคใหม่ “เป็นตัวของตัวเอง-รักสิ่งแวดล้อม-อยากมีอนาคตมั่นคง”

พฤติกรรมผู้บริโภคนั้นมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และในปี 2020 ที่โลกเจอวิกฤติจากพิษ Covid-19 ผู้บริโภคก็ยิ่งปรับตัวอย่างรวดเร็วกว่าเดิมอีกหลายเท่า การมีชุดข้อมูลหลาย ๆ แหล่งมาประกอบกันเพื่อทำความเข้าใจพวกเขาให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นจึงเป็นสิ่งจำเป็น และหนึ่งในชุดข้อมูลที่น่าสนใจมาจากข้อมูลการเสิร์ชของคนไทยอย่างเรา ๆ ท่าน ๆ กันนี่เองจากรายงาน Year In Search 2020 ทาง Google ประเทศไทยพบว่า ในปี 2020 ที่ผ่านมา...
- Advertorial -