Tag: Idea Booster Workshop

“Idea Booster Workshop ชวนคนรุ่นใหม่หาไอเดียเพื่อสุขภาพ” [PR]

"Idea Booster Workshop ชวนคนรุ่นใหม่หาไอเดียเพื่อสุขภาพ" เพื่อให้คนรักสุขภาพที่สนใจ มาทำความเข้าใจปัญหาด้านสุขภาพทั้ง 4 ประเด็นให้มากยิ่งขึ้น พร้อมช่วยค้นหาไอเดียและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพเพื่อจะใช้แก้ไขปัญหาสุขภาพได้อย่างสร้างสรรค์ และสามารถสร้างโปรเจคของคุณขึ้นมาได้จริง ซึ่งหลังจากการ Workshop จะมีการคัดเลือกและสนับสนุนให้ทดลองทำจริง โดยมีเงินทุนตั้งต้นให้ 2 หมื่นบาท (ต่อโครงการ) จำนวน 10 โครงการ แก่ทีมคนรุ่นใหม่อายุ 15-27 ปี มีรวมทีมกันอย่างน้อย 2...
- Advertorial -