Tag: Homeless

คนเร่ร่อนประชดเอา”หลอดไฟ” พันตัวเพิ่มแสงสว่าง สังคมจะได้เห็น-ใส่ใจพวกเขาบ้าง

เพื่อต้องการสร้างการรับรู้ว่าปัจจุบันในประเทศอังกฤษ มีคนเร่ร่อนไร้บ้านถึง 93,000 คน  ต้องทนนอนหนาว ริมทาง หรือ ตามสถานที่สาธารณะต่างๆ เกลื่อนกลาดเป็นจำนวนมาก  แต่ผู้คนต่างทำเหมือนไม่เห็นพวกเขา  ไร้ตัวตนในสังคม  และ ไม่มีหน่วยงานใดจะมาช่วยพวกเขาเลย  ADOT.COM องค์ไม่แสวงหากำไรร่วมกับ  เอเย่นซี่  Ogilvy & Mather Japan  จัดทำโฆษณาชุด Lights ขึ้นโดยโฆษณาค่อนออกแนวประชดเสียดสีสังคม  เล่าว่าคนเร่ร่อนเหล่านั้นนำสายไฟที่มีหลอดไฟคริสต์มาส...

แคมเปญวัดใจ เมื่อคนในครอบครัวคุณกลายเป็น “คนจรจัด” คุณจะจำเขาได้หรือไม่?

New York City Rescue Mission องค์กรอาสากู้ภัย ไม่แสวงหากำไร แห่งแรกในสหรัฐอเมริกา ได้ออกแคมเปญประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนคนทั่วไปหันมามองและให้ความช่วยเหลือเหล่าคนจรจัดบ้าง ด้วยการใช้บททดสอบท้าทายธรรมชาติของมนุษย์ วัดวิสัยที่มีต่อบรรดาคนไร้บ้านตามข้างถนนหนทางแคมเปญดังกล่าวมีชื่อว่า “Have the Homeless Become Invisible?” ซึ่งเป็นการตั้งสมมติฐานว่า คนจรจัดหรือคนไร้บ้าน มักเปรียบเสมือนอากาศที่มองไม่เห็นในสายตาของคนส่วนใหญ่ ดังนั้นเอง พวกเขาจึงดำเนินการพิสูจน์ข้อสงสัยดังกล่าวด้วยความสุดโต่งมากขึ้นไปอีก โดยการให้สมาชิกในครอบครัวหรือญาติของเราปลอมเป็นบรรดาคนจรจัดหรือคนไร้บ้านเหล่านั้นซะเลย วิธีการก็คือ พวกเขาเปิดรับอาสาสมัครคนทั่วไปกลุ่มหนึ่ง...
- Advertorial -