Tag: Healthitude Package

W9 Wellness แนะตรวจสุขภาพประจำปี ควบโปรแกรมตรวจเชิง Wellness ชี้เทรนด์ใหม่ขานรับเจาะกลุ่มคนรักสุขภาพและผู้สูงวัย [PR]

W9 Wellness Center ศูนย์ดูแลสุขภาพแบบองค์รวม (Holistic) ในโรงพยาบาลพระรามเก้า เผยการตรวจสุขภาพประจำปีขั้นพื้นฐานจำเป็นต่อทุกช่วงอายุ โดยมีรูปแบบประเมินสภาวะสุขภาพแต่ละช่วงวัยที่ต่างกัน เพื่อค้นหาปัจจัยเสี่ยงที่อาจนำไปสู่การเกิดโรคในอนาคต พร้อมสามารถวิเคราะห์วางแผนรูปแบบการใช้ชีวิตอย่างเหมาะสมท่ามกลางมลภาวะ และการแพร่ระบาดของโรคภัยต่าง ๆ ที่ต้องเผชิญในปัจจุบัน แนะตรวจสุขภาพองค์รวมที่ครอบคลุมทั้งการตรวจสุขภาพพื้นฐานประจำปีควบคู่โปรแกรมการตรวจสุขภาพเพื่อ Wellness ใน 6 ด้านตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ เพื่อปรับสมดุลฮอร์โมนช่วยชะลอวัย พร้อมเสริมให้ระบบต่าง ๆ ของร่างกายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้อายุที่ยืนยาวอย่างมีคุณภาพ ในแบบฉบับชีวิตที่ดีที่สุดในแบบของแต่ละบุคคล...
- Advertorial -