Tag: GrabStar

แกร็บ รวมพลังพาร์ทเนอร์คนขับ – พนักงานจิตอาสา จัดอบรมปฐมพยาบาล พร้อมส่งเสริมอาชีพให้น้องๆ มูลนิธิบ้านพระพร ภายใต้โครงการ “GrabStar รวมใจไปด้วยกัน” [PR]

ด้วยพันธกิจในการดำเนินธุรกิจที่มุ่งส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนในสังคม เมื่อเร็วๆ นี้ แกร็บ ประเทศไทย ผู้นำแอปพลิเคชันที่ตอบโจทย์ความต้องการและช่วยอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันให้กับผู้บริโภค ได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคมภายใต้โครงการ “GrabStar รวมใจไปด้วยกัน” ชวนพาร์ทเนอร์คนขับ พร้อมผู้บริหารและพนักงานกว่า 100 ชีวิตร่วมแสดงพลังจิตอาสาเพื่อสร้างรอยยิ้มและพัฒนาทักษะให้กับเด็กและเยาวชนของมูลนิธิบ้านพระพร ณ ชุมชนบึงพระราม 9 ซึ่งให้การอุปการะบุตรธิดาของผู้ต้องขังในเรือนจำ พร้อมมอบเงินบริจาคและถุงยังชีพที่บรรจุผลิตภัณฑ์อาหารและสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นรวมมูลค่า 50,000 บาท โดยมุ่งหวังที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างโอกาสในการดำเนินชีวิตและสนับสนุนชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้กับน้องๆนางสาวจันต์สุดา ธนานิตยะอุดม ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด แกร็บ...
- Advertorial -