Tag: Gogoprint

‘โกโกพริ้นท์’ เดินหน้าขยายธุรกิจไปยังมาเลเซียและสิงคโปร์ [PR]

ในยุคที่ดิจิตอลเข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมาก หลายคนอาจมองว่าสื่อสิ่งพิมพ์กำลังจะหายไป แต่ในความเป็นจริงแล้ว หลากหลายบริษัทยังคงใช้สื่อสิ่งพิมพ์ควบคู่กับสื่อดิจิตอลในการประชาสัมพันธ์และทำการตลาด อีกทั้งอุตสาหกรรมการพิมพ์ทั่วโลกยังมีมูลค่าสูงถึง 8.98 แสนล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งติดอันดับ 1 ใน 5 ของอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดในโลกโกโกพริ้นท์ (Gogoprint) ธุรกิจโรงพิมพ์ออนไลน์ครบวงจรชั้นนำในประเทศไทย  เริ่มต้นลงทุนทำธุรกิจในกรุงเทพมหานคร และกำลังเดินหน้าขยายธุรกิจไปยังมาเลเซียและสิงคโปร์ โดยมีเป้าหมายที่จะเป็นโรงพิมพ์ออนไลน์อันดับหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โกโกพริ้นท์ เสนองานพิมพ์คุณภาพดี ราคาถูก บริการลูกค้าด้วยความเอาใจใส่  มีสิ่งพิมพ์ให้เลือกพิมพ์มากมาย เช่น นามบัตร ใบปลิว...
- Advertorial -