Tag: Global Agency

กลุ่มบริษัทเดนท์สุ อีจิส เน็ตเวิร์ค ประเทศไทย ฉลองความสำเร็จครบ 3 ปี ร่วมกับเฟล็คซ์มีเดีย เป็นดิจิตอลเอเยนซี่ชั้นนำด้าน performance marketing...

นายอมรศักดิ์ ศักดิ์ภู่อร่าม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายวิชัย สุภาสมบูรณ์ ประธานกรรมการอิสระและนายวิรัช หวังเจริญวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน บริษัท เดนท์สุ อีจิส เน็ตเวิร์ค ประเทศไทย ร่วมกันเปิดเผยถึงการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทเดนท์สุ อีจิส เน็ตเวิร์คในประเทศไทย (DAN Thailand) ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ว่าเดนท์สุ อีจิส เน็ตเวิร์ค ประสบความสำเร็จจากการร่วมธุรกิจกับบริษัทเฟล็คซ์มีเดียที่ให้บริการด้านดิจิตอลเต็มรูปแบบ และทางเดนท์สุ อีจิส...