Tag: GIT’s 14th World Jewelry Design Award 2020

นวลพรรณ ล่ำซำ กงสุลกิตติมศักดิ์ฯ ลิทัวเนีย เข้ารับรางวัลผู้ชนะการประกวดออกแบบเครื่องประดับ ครั้งที่ 14 [PR]

นางนวลพรรณ ล่ำซำ ในนามกงสุลกิตติมศักดิ์ของสาธารณรัฐลิทัวเนีย ประจำประเทศไทย ให้เกียรติเข้าร่วมและเป็นตัวแทนรับรางวัลแทนนางสาวเกอดา ลูดวินาวิเชียเต้ ดิไซน์เนอร์หญิงชาวลิทัวเนีย ผู้ออกแบบเครื่องประดับที่ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 โดยได้รับรางวัลทั้งหมด 3,000 เหรียญสหรัฐ พร้อมโล่เกียรติยศ ในงานประกาศผลรางวัลการออกแบบเครื่องประดับโลกครั้งที่ 14 (GIT’s 14th World Jewelry Design Award 2020) ซึ่งจัดขึ้นโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับ (องค์การมหาชน)...
- Advertorial -