Tag: G-Circuit

LGBT เค้กก้อนใหญ่สำหรับแบรนด์ที่ขยับทัน พร้อม 4 เทรนด์สำคัญในยุค Genderless

ปัจจุบันค่านิยมเกี่ยวกับกลุ่ม LGBT​ เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม สังคมเริ่มยอมรับและเปิดกว้างมากขึ้น โดยเฉพาะในประเทศไทย ซึ่งเป็นประเทศจุดหมายปลายทางอันดับต้นๆ ของคนในกลุ่มนี้ และได้รับการขนานนามว่าเป็น Hub of LGBT หรือเป็นแดนสวรรค์ของคนกลุ่มนี้ก็ว่าได้ ขณะที่ความเชื่อ​หรือทัศนคติเดิมๆ ต่อกลุ่ม LGBT ในยุคก่อนหน้าเริ่มลดน้อยลง คนเริ่มเข้าใจและยอมรับความแตกต่างและหลากหลายทางเพศ มองเรื่องเพศเป็นความชอบหรือรสนิยมที่แตกต่างกันไปของแต่ละคน ไม่ต่างกับการที่คนทั่วไปชอบรสชาติหรือประเภทของอาหารที่ไม่เหมือนกัน    ​LGBT = Consumersคุณวิทยา แสงอรุณ Editor,...
- Advertorial -