Tag: Food Truck Marketing

ล้วงเรื่องลับ “Food Truck Marketing” ชิม ชิค ใช่ ได้ใจนักกิน

จากความนิยมของ Food Truck ที่เกิดขึ้นในประเทศอเมริกามานาน ในที่สุด”กระแส”ความนิยมนี้ก็ได้มาในเมืองไทยและแพร่หลายเป็นอย่างมาก ดูเหมือนว่าจะเหมาะกับสภาพการใช้ชีวิตของคนเมืองในปัจจุบันที่มีความหลากหลายในการเลือกรับประทานอาหารมากขึ้น โดยเฉพาะกระแสการรับประทานอาหาร Food Truck ที่ดึงเอาจุดเสียเปรียบของร้านอาหารและสตรีทฟู้ดมาสร้างจุดเด่นให้เกิดขึ้น โดยอาศัยโซเชียลมีเดียเป็นช่องทางในการโปรโมท และดูเหมือนว่ากระแสนี้จะเป็นที่นิยมมากขึ้นด้วยจุดเริ่มต้นของ Food Truck เริ่มต้นจากรัฐเท็กซัส ประเทศอเมริกา หลังจากนั้นกระแสความนิยมนี้ก็ได้แพร่หลายไปยังรัฐอื่นๆจนเข้ามาสู่รัฐฮาวาย ซึ่งรัฐฮาวายมีชาวญี่ปุ่นอยู่เยอะ จึงทำให้ชาวญี่ปุ่นนำวัฒนธรรมการกินFood Truck มาแพร่หลายเข้าสู่ประเทศญี่ปุ่น ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา...
- Advertorial -